Welk licht?


De doemprofeten hebben hun werk gedaan en zij hebben goed werk geleverd. Zelfs mijn dochter van dertien, vroeg aan mij of de wereld echt zou vergaan op 21 december 2012. En alleen omdat er zo’n ophef wordt gemaakt over de Maya-kalender, die dan veronderstelt word te eindigen. Hadden de onheilsprofeten hun huiswerk ook maar zo goed gemaakt. Dan hadden zij geweten dat de Maya’s geloofden in de cyclus van tijd. Een cyclus houdt niet op maar begint opnieuw. Misleidend is het wel. Als zodanig heeft het ook niets te maken met het heldere licht van Jezus’ waarheid. Vanuit Jezus gedacht, heet het zelfs duisternis. Want als de tijd en de aarde niet vergaan op 21 december is alles gebaseerd op, in het meest gunstige geval, misinterpretatie.

Toch heeft het alles te maken met leugen. Leugen brengt duisternis. Voordat de wereld vergaat, moet eerst de antichrist zich openbaren, de tegenchristus. Voordat de wereld vergaat, zal Jezus laten zien hoe een regering er onder Zijn bewind uit zal zien. Vol vrede, harmonie en zonder ziekte of ouderdom. Die regering staat beter bekend als het duizendjarig vrederijk, hoe je daar zelf ook over mag denken. In 2 Tessalonicenzen 2 wordt het een en ander geschreven over de laatste dingen. Echter, één opmerking is bijzonder. Haar werking zien we nu al om ons heen.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Naar de werking des satans. Dat zijn machten en krachten, die door satan worden gewerkt. Deze krachten en machten zijn geen Hollywood-illusie, maar echte tekenen uit de duisternis, die de macht van satan tonen. Hoe kort de periode ook is waarin het hem gegeven is om die macht uit te oefenen, zij bestaat echt. Het naar de werking des satans houdt meer in, dan alleen de tekenen die hij kan doen.

Zij hebben ook betrekking op zijn karakter. Net zoals christenen uit horen te dragen Wie en hoe Jezus is. Hoe is satan dan? Kort gezegd is hij de grootste egoïst die er bestaat. Hij is volledig tevreden met zichzelf en vindt dat hij het recht heeft om alles te vernielen, ter meerdere glorie van hem zelf. Je zou kunnen stellen, dat zijn wezen gekenmerkt wordt door egoïsme, hoogmoed, narcisme en een godsyndroom. Dat alles maakt dat hij alleen respect heeft voor zichzelf en de ellende van een ander, hem totaal niet interesseert. Wat zie ik om me heen gebeuren? Bijvoorbeeld in het verkeer? Verkeersdeelnemers die steeds vaker verzuimen om richting aan te geven, andere deelnemers afsnijden, bumperkleven, te hard rijden, inhalen waar het niet kan. Mensen die meer met het mobieltje bezig zijn dan met veilig verkeer. Veilig verkeer is een zaak van iedereen, maar de tendens wordt steeds meer, ikke eerst, waardoor anderen in gevaar worden gebracht.

Oudere mensen worden steeds vaker mishandeld bij berovingen. Inbraken vinden steeds vaker plaats. Dit alles wijst op een gebrek aan respect voor elkaar. Waar een individu zijn of haar belangen voor die van de ander stelt, of het algemeen goed zoals veilig verkeer, daar is egoïsme. Waar mensen bezig zijn met mobieltjes waar ze eigenlijk bezig moeten zijn met andere dingen, zoals het verkeer, daar is zelfgerichtheid. Het zegt mij ook iets anders. De hel zal een eenzame plek wezen. Want als mensen steeds meer voor zichzelf leven, dan zullen hun dood en eeuwige ellende ook puur voor henzelf zijn. Dat is iets wat satan niet vertelt. Gelukkig schijnt er nog een ander licht in deze donkere dagen, dan alleen het vuur van de hel. Het licht van hoop, van liefde, van genade. Want God is geboren in Jezus, om te sterven, zodat niemand naar de hel hoeft te gaan. Jezus’ liefde wil niet, dat er iemand verloren gaat. Maar zoals mensen in het verkeer egoïstische keuzes maken, zo maken mensen ook egoïstische keuzes ten opzichte van Jezus. Die keuzes hebben eeuwigheidswaarde. Zij maken het verschil tussen rebellie en erkenning voor Wie Jezus werkelijk is.

Nog een gezegende kerst en 2013 in gezondheid en voorspoed.

Shalom, Thobias

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.