Opsporing Verzocht.


Je zult dit misschien niet verwachten, maar eens was ik de meest gezochte crimineel ter wereld. ‘s Werelds beste rechercheurs zaten mij op de hielen en een organisatie die zelfs Interpol overstijgt, boorde al haar bronnen aan om mij te arresteren. Ik voelde mij zeer vereerd, dat mijn portret elk bureau van de hemelrecherche opsierde en wel daar waar het voor iedereen zichtbaar was. Bovenaan het prikbord. Men had zelfs de moeite genomen om mijn naam eronder te vermelden. Thobias Ygrec, opsporing verzocht, stond er in grote witte letters geschreven op een zwarte ondergrond. Daar bleef het niet bij. Blijkbaar was ik bijzonder genoeg om de topgeneraal, achter mijn broek te krijgen. Een ware bloedhond waarbij Scherlock Holmes slechts een kleuter leek.
Een broeder in het kwaad schreef eens zijn naam, alsof fluisteren al de locatie zou verraden waar wij ons bevonden. ‘God de Vader,’ las ik. Hij stuurde zijn rechercheurs naar cruciale plekken. Al mijn onderduikadressen werden één voor één opgerold tot ik hen niet meer voor kon blijven. Met knikkende knieën verscheen ik voor de Rechter, waar ik de beste advocaat kreeg toegewezen, die een crimineel zich kan wensen.
‘Wees eerlijk, over je verleden,’ zei Hij. ‘Biecht alles op en als je berouw toont zal de Rechter mild voor je zijn. Heb je berouw?’ vroeg Hij meteen daarop. Met liefdevolle ogen keek Hij mij aan en ik zag de wonden van pijn in Zijn handen.
Zo zou ik het dus ook doen, dacht de cynicus in mij. Een beetje grime, enkele filmset-atributen. Je wordt genept waar je bijstaat.
De advocaat lachte. ‘Niet gewend aan eerlijkheid zeker? Al die jaren van doortrapt gedrag, oplichterij, leugen, bedrog en geweld hebben je zo achterdochtig gemaakt, dat je geen echte waarheid en vriendelijkheid meer kunt herkennen. Wat heb je te verliezen? Heb je berouw?’ Vroeg Hij weer met de grootste vriendelijkheid die ik ooit ben tegengekomen. Ik zag het vuur van liefde dat brandde in Zijn hart. Deze man was oprecht en Zijn liefde was eerlijk, onbaatzuchtig. Hoe kon ik geen berouw hebben met zoveel liefde die mij zocht?
‘Ja,’ zei ik. ‘Vergeef me alstublieft.’
Nadat ik voor de Rechter alles had beleden, stelde ook Hij de vraag. ‘Heb je berouw, spijt over je misdaden?’
‘Edelachtbare die vraag heeft mijn advocaat ook al gesteld en mijn antwoordt blijft ja.’
‘Zul je alles nalaten wat je hebt misdaan?’
‘Edelachtbare, ik ben een zwak mens, ik wil mijn best daarvoor doen, zover het in mijn macht ligt.’
‘Dan zal Ik je daarbij helpen,’ beloofde de Rechter.
De Advocaat verliet Zijn bureau en ging tussen mij en De Rechter instaan. Aan mijn strafblad had zelfs de computer nog een zware dobber en welke mildheid ik ook kon verwachten, vrijspraak zat er niet in. Terwijl mijn advocaat zegenend Zijn handen omhoog hield bracht de Rechter wat meer klaarheid in de zaak.
‘Dit is Mijn Zoon Jezus. Hij heeft speciaal voor jou genade bewerkt, door de straf te dragen die voor jou was bedoeld. Alle aanklachten zijn verworpen.’
Ik keek dwars door de wond in Jezus’ hand en zag de Vader glimlachen. Als bonus kreeg ik van Jezus een rondleiding in het hoofdbureau en liet Hij mij alle opsporingsbevelen zien. Elk bevel had het predicaat, hoogste prioriteit.
‘Wil jij meehelpen om deze mensen te vinden? En hen vertellen hoe mild de Rechter is en dat er genade is voor wie zich aan Mij overgeeft? Voor iedereen die Mij als zijn of haar Advocaat wil? Heb je zin in een carrière bij de Hemelrecherche?’
‘Ik zou niet weten waar ik moet zoeken. Meestal opereerde ik vanaf de andere kant.’
‘Juist daarom ben jij uitermate geschikt. Jij kunt laten zien hoeveel jou vergeven is. Ik stuur je naar iedereen die gevonden moet worden en Ik zal je alles geven wat je voor die taak nodig hebt.’
Na het prachtige geschenk van volledige vrijspraak kon ik toch onmogelijk dit goede nieuws voor mezelf houden? Terwijl ik de wanden afzocht naar mijn oude opsporingsbevel zei ik ja.
‘Daar hangt hij,’ zei Jezus. In plaats van opsporing verzocht stond er nu, Gevonden.
Wat denk je nu, na het lezen van bovenstaand stukje? Misschien vraaag je, jezelf af waarom je de Advocaat nodig zou hebben? Een lastige vraag en het antwoord kan op verschillende manieren worden ontvangen. Maar een objectieve vraag leidt tot een objectief antwoord. Wanneer je deze vraag aan Jezus kunt stellen, zonder het antwoord in te vullen voordat je van Hem antwoord hebt gekregen dan kan Jezus je vertellen waarom jij Hem nodig hebt.

Jezus kent je hart, ik niet. En Hij gaat er heel zorgvuldig mee om.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.