Licht-Vaardig


Vreemde woorden. Bijna bizar. Eerst wordt er aan het begin van het grote geheel maar 1 zin gewijd.
Genesis 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Hemel is de vertaling. Hemelen is het woord in de grondtekst waarmee het geheel van aarde en de sterrenhemel wordt aangeduid. God bouwt eerst het casco en gaat daarna verder. En ook nu blijkt Gods grote ondoorgrondelijke wijsheid, die mij blijft verbazen.
Gewoonlijk wordt: In den beginne schiep God de hemel en de aarde, uitgelegd als een beginpunt dat apart staat van de rest. Er zijn uitleggers die vers 1 en 2 met elkaar verbinden. Verzen 1 en 2 hebben elkaar nodig om een voltooide gebeurtenis te vertellen. Op zichzelf lijken ze naar meer informatie te verwijzen, maar gecombineerd lijken ze de complete informatie te bevatten. Wat ook het teken onder bereshieth, de dubbele punt, aangeeft. Er bestaan verschillende theorieën over die eerste verzen, maar dat valt niet binnen het bestek van dit artikel.

God  schept eerst de voorwaarden, waarin de rest vorm kan krijgen. De sterrenhemel hoeft dan nog niet per definitie gevuld te zijn met de sterren, die als lichten aan de hemel staan. Sterker nog, het was pikkedonker op de aarde.

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Hoewel het licht van Gods heerlijkheid altijd bij Hem aanwezig is, was de aarde donker. Zij werd dus niet beschenen door het licht van Gods heerlijkheid, zoals in Openbaring 21:23,25. Terwijl God, dat licht van nature altijd bij Hem heeft. Toch kiest Hij een ander soort licht. Nog steeds uit Hem, nog steeds afhankelijk van Hem en van Hem alleen.

Ik ben zo gewend aan de lichtschakelaar in huis, dat wanneer ik het omzet, er licht is. Je moet natuurlijk wel de nutsrekening op tijd hebben betaald en je huis moet op het net zijn aangesloten, of op een generator. Punt is, er moet iets zijn, dat het licht produceert. En hier zegt God: 3… Er zij licht; en er was licht.
Nog voordat zon en maan werden geschapen. Licht omdat Hij het verkiest. Licht, dat bestaat omdat Hij dat wil en niet omdat het door de zon geproduceerd wordt. Licht dat bestaat, omdat God zei: er zij licht.

4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

God houdt niet van duisternis. Hij zorgt dus voor licht dat de duisternis verdrijft. Even zwart wit gezegd; God maakt geen licht in de duisternis, maar Hij maakt licht, dat de duisternis verdrijft. Als Zijn licht schijnt in de duisternis, vlucht de duisternis. Hoewel de scheiding tussen licht en duisternis hier allereerst is bedoeld, als een vorm van tijdmeting, dag en nacht, zit er toch een diepere betekenis in. Want in eerder genoemd vers van openbaring 21, is God zelf het licht dat de aarde beschijnt. Er is dan helemaal geen sprake meer van dag en nacht. Duisternis is daar totaal afwezig. Bovendien vertelt Openbaring 21 over een volmaakte situatie. De boom, van kennis van goed en kwaad is dan voorgoed verdwenen. Het is dan ook net zo goed het licht van Jezus, dat de aarde beschijnt, na de jongste dag.

Jezus noemt Zichzelf het Licht der wereld. Joh. 8: 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Er is een lied dat zegt: ‘Ik wandel in het licht met Jezus.’ Met Hem in het licht te wandelen betekent, Hem volgen. Dat betekent totale gehoorzaamheid en overgave. Maar, dat begint met Jezus totaal te geloven in wat Hij zegt, om het vervolgens toe te passen in je leven. Jezus volgen houdt meer in dan Hem tot een bepaald punt achterna wandelen. Wanneer het pad te stijl lijkt te worden kun je niet zeggen; ‘Sorry Heer, loopt u maar verder, ik geef de pijp aan Maarten. Want dat doe je dan. Nee, Jezus volgen is all the way. Waarom? Simpel. Waar licht is, is geen duisternis. Waar duisternis is, is geen licht. En waar het schemert, heerst het licht nog niet. Het licht dat God schiep verdreef de duisternis. Doe ik dan het licht weer uit?

Een populair begrip in onze moderne tijd, is het principe van Yin en Yang. Je komt het in allerlei voorwerpen tegen zoals salontafels, asbakken en als decoratie in kleinere voorwerpen en op kleding, maar ook in ons denken over gezondheid.
Het komt uit het taoïsme. Tao, ook wel Dao, staat hier voor een allesomvattende universele natuurwet. (String theorie wordt door wetenschappers ook wel de theorie van alles genoemd. Hm, vraag me af…)
De mens moet zich aan deze wet aanpassen. Yin en Yang zijn dan de kosmische krachten die de natuur besturen. Binnen Yin en yang draait alles om het evenwicht van tegengestelden. Zo is het licht niet helemaal licht en de duisternis niet helemaal duister. Licht en duisternis hebben elkaar nodig en houden elkaar in evenwicht. Hetzelfde geldt ook voor goed en kwaad. Daardoor bestaat er binnen het taoïsme ook niet iets als absoluut goed of absoluut kwaad.

Vraagje. Staat er bij jou ook iets binnen wat symbool staat voor Ying en Yang? Een wit visje met een zwart oog en een zwart visje met een wit oog, samen gevangen in een cirkel? Dit symbool staat recht tegenover Jezus, want Hij is absoluut goed. Zonde is volgens Jezus absoluut kwaad. Anders had Hij niet aan het kruis hoeven te sterven. Ook niet om zelf het evenwicht te bewerken. Want dit was een strijd op absoluut leven en een absolute dood, voor de mensheid. Met echte verschrikkelijke pijn, een echte dood en een opstanding die mogelijk was, omdat Jezus niet had gezondigd. Wat heeft Jezus’ Woord hierover te zeggen?

2 Kor 6,14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Ik ben een simpele ziel, maar hier staat toch duidelijk, zelfs voor mij, dat licht en duisternis niets gemeenschappelijks hebben. Het zijn zelfs vijanden van elkaar. Jezus zegt het nog sterker:

Matt 6:23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis?

Met andere woorden: een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur, Gal 5:9, een beetje duisternis maakt het hele hart duister.
Binnen de geestelijke wereld, geldt een belangrijk principe. Alles wat je binnenhaalt, bepaalt de waarde van je getuigenis. Alles wat je gebruikt, bepaalt de waarde van je getuigenis. Alle motivatie, waarmee je de dingen doet of nalaat, bepaalt de waarde van je getuigenis. En daarmee bepaalt het ook de deuren die je openzet of gesloten houdt. Zelfs een asbak met een puur decoratieve waarde van het Yin en Yang teken, draagt iets uit naar anderen. Wanneer iemand denkt dat hij of zij niet aangetast wordt door datgene waar het symbool voor staat, moet weten, dat dit geen duidelijkheid schept. Waar onduidelijkheid is, daar is verwarring. Waar verwarring is, daar komt chaos. Verwarring alleen al, is voldoende om de leugen binnen te brengen. Ook bij anderen.
Is ons getuigenis puur of vermengd? Wanneer het vermengd is, doen wij de Heilige Geest verdriet en zal Hij ons op een bepaald moment verlaten.

Taoïsme is een religie, zelfs mystiek. Gebruiken wij, als volgelingen van Jezus, leerstellingen en filosofieën daaruit, dan verzwakken wij onszelf, maar ook het lichaam van Christus. Want dan is er zonde in de gemeente. Waar zonde is, kan de Heilige Geest niet werken zoals Hij dat wil. Waar het schemert, heerst het licht niet. Achter taoïsme, is een geestelijke macht aan het werk. Alles wat iemand daaruit gebruikt, is in wezen een eerbetoon aan die geestelijke macht. Eigenlijk zeg je dan: het is het waard dat ik dit gebruik, of neerzet. En je maakt gratis reclame voor iets, dat tegenover Jezus staat.

Wat zou Jezus doen? Waar ga ik voor? Waar ga jij voor?
Ga je voor het pure licht, dat Jezus is? Of ga je voor de schemer, om te ontdekken dat het in werkelijkheid duisternis is? Ga je voor Jezus, dan verwijder je deze dingen uit je huis, je denken, uit je leven. Omdat je van Jezus houdt. Op die manier word je Lichtwaardig. Eenmaal lichtwaardig wordt je Licht-Vaardig. Vaardig in de wandel met Jezus in het Licht.

Gezien de ernst van de duisternis, is dit niet bepaald iets om lichtvaardig over te denken

.

Shalom

Bronvermelding: Het Domein van de Slang door W.J. Ouweneel; Als het Licht Duisternis is door Rianne van der Smitte. Studiebijbel CvB.

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010