God onze Eer


In mijn kinderdagen speelde ik graag riddertje. Ik zal niet ontkennen dat een tv serie als Ivanhoe, daar een belangrijke bijdrage aan leverde. In mijn kindertijd wilden jongens nog steeds de galante ridder zijn en waren de meisjes nog bereid om de jonkvrouw te zijn. Nu de moderne tijd overspoeld wordt door feministische ideeën, willen de dames liever hun eigen ridder zijn. Zelfs de minister vindt, dat de galantheid om voor iemand te zorgen, die je dierbaar is en daarvoor de kost wil verdienen, niet meer past in deze moderne tijd. In een tijd van steeds groter wordende werkeloosheid, vindt de minister dat de vrouwen niet meer mogen teren op de portemonnee van de man. Man of vrouw, wie wil werken en carrière maken ga je gang, daar heb ik op zich geen probleem mee. Maar je vraagt je wel af welke belangen hier werkelijk worden nagestreefd. Welke eer, hier op het spel staat.

Kernwoord hier is het woord, belangen. Welke belangen streef je na. En dat geldt ook in onze relatie met Jezus. Zo vind ik het een eer om in Gods dienst te staan. Ik vind het een eer om de dingen te doen die Jezus mij te doen geeft. Maar doe ik daarmee recht aan God? Jezus zegt: Ik ben de weg de waarheid en het leven. Johannes 14:6.

De naam waarmee God Zich aan Mozes heeft geopenbaard, betekent: Ik ben Die ik ben en Die ik altijd zal zijn, Exodus 3:14-15. Het bijzondere voor mij is, dat vlak daarna God Zijn naam openbaart: YHWH, Jahweh.

Bij God, gaat het om, te zijn en niet om te vinden, waar het erom gaat, dat ik het een eer vind om Hem te dienen. Wat op zich genomen, niet verkeerd is. To be or not to be, volgens Shakespeare. Verder moet je mij maar niet vragen, naar citaten van zijn hand. Ik wil nog een stap verder gaan en vragen: Is God mijn Eer terwijl ik hem dien? Is Hij mijn kābôd, hetgeen staat voor eer, glorie, grootheid, heerlijkheid, trots, zoals in psalm 106:20. En dat gaat wel wat dieper dan het woord kan zeggen.

Want indien wij de werking van kābôd niet in ons leven ervaren, dan heeft het woord geen betekenis. En toch, willen wij een diepgaande relatie met Jezus, dan is dit de kern. In psalm 106 zien wij iets opmerkelijks gebeuren en tegelijkertijd is het diepmenselijk en zo dieptriest. In vers 13 vergat Israël Gods Heilsdaden en wachtte niet op Zijn plan, wat de NBG vertaalt met raad. Uiteindelijk verruilden zij, in vers 20, hun Eer voor het gouden kalf en zij vergaten God, in Wie zij zich zouden moeten beroemen. Zij vergaten de heilsdaden en de wonderen die God had gedaan.

De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Zo zoekt hij ook om Gods eer te verslinden. Voorbeeld: Een kind zegt: ‘Mijn pappie is de beste, de sterkste man van de hele wereld, niemand is slimmer dan hij en niemand is groter dan mijn pappie’. En terwijl het kind zo spreekt van zijn pappie, glundert het kind van trots. Binnen een gezonde vader/kind relatie is het kind apetrots op zijn of haar pappie.

Ben jij apetrots op Jezus? Is Hij je Eer, je Glorie, je Heerlijkheid? Als Jezus iets door je heen heeft gedaan zoals een bemoedigend woord spreken, of je hebt de talenten die je hebt gekregen gebruikt om iets te maken, is Hij dan je Eer? Zeg je dan, dank u wel Jezus dat u mij hebt willen gebruiken en daartoe de wijsheid, inzicht en vaardigheid hebt gegeven? Het eerste dat de duivel doet is, dat wat God door je heen heeft gedaan, te ontkrachten. ‘Ja, maar jij hebt het toch gedaan, je kunt zelf toch ook wel wat, het is toch jouw inspanning geweest, jouw zweet? Waarom denk je zo laatdunkend over jezelf, haal je jezelf naar beneden?’

Hiervoor bezwijken, is onze Eer, onze Trots verruilen voor het gouden kalf van onze eigen hand. Want zoals het kind apetrots zegt: ‘Dat heeft mijn pappie gemaakt,’ wil ik, dat God daarvan de eer krijgt. Dan ben ik zelfs trots, op de eer die Hij ontvangt, trots op wat Hij heeft gedaan.

In Wie beroem ik mij? Is God mijn Eer, Glorie en Grootheid? Waarom zou ik mijzelf op de borst willen kloppen voor iets dat ik van God heb gekregen om Hem te dienen en daarmee de relatie beperk of op het spel zet? Wat gebeurt er als je grootheid wordt weggenomen? Dan word je klein. Wat blijft er dan over? Ik heb regelmatig geschreven over heiligheid. Wanneer je heilig wilt leven, dan is dit het geheim:

Dat God Zelf mijn Eer is, betekent wandelen in de schaduw van Zijn heerlijkheid.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010