Ebben en Ivoor


Naast elkaar in het klavier van een piano, maken ebbenhout en ivoor de meest harmonieuze muziek. Vooral in deze moderne tijd klinkt de disharmonie valselijk door en kent de nobele strijd tegen racisme, een sinistere ondertoon. Getuige enkele voorbeelden.

Activist Schaun King – ik besef dat niet elke activist een Schaun King is – vindt Jezus het symbool voor white supremacy. Blijkbaar is hij slecht geïnformeerd of bewust onwetend. Jezus was immers een Jood. De joden zijn al eeuwenlang vervolgd om wie ze zijn en hebben als volk meerdere malen bittere slavernij gekend. Een volk waarop, door de eeuwen heen, ook genocide is gepleegd door verschillende mogendheden. Bovendien leert Jezus om zelfs onze vijanden lief te hebben en een naaste te zijn voor alle mensen, ongeacht kleur, etniciteit,  positie of karakter. Waar dit niet gebeurt, luistert men simpelweg niet naar Jezus.
Een van de voornaamste voorvechters voor gelijkheid uit de twintigste eeuw was Martin Luther King en hij predikte Jezus. Daarnaast ken ik zelfs maar weinig mensen, die met meer passie over Jezus zingen dan mijn donkerder gekleurde broeders en zusters doen.
De mening van mister Schaun, heeft niets meer te maken met strijd tegen racisme, maar met verspreiden van haat door het verdraaien van waarheid. Ik vind zelfs dat hij dan de strijd tegen racisme misbruikt.

Tucker Carlson  van Fox News, toonde 1 juli een rapportage over een man in St. Louis, die voor zijn huis stond met een machinegeweer, toen een menigte gemaskerde demonstranten zijn poort vernielde en zijn tuin binnendrong, onder het roepen van ‘racist’. Hij vreesde voor zijn leven en dat van zijn gezin. Hij beschermde zichzelf en zijn dierbaren en wilde voorkomen dat zijn huis in vlammen opging. Het betrof hier zelfs iemand, die opkwam voor hen die geen stem hebben.
Hij wordt nu aangeklaagd omdat mensen het recht hebben om vreedzaam te demonstreren en niemand dit recht mag belemmeren. Maar wanneer een gemaskerde meute, Racist roepende vandalen je eigendom binnendringen en vernielen, noem ik het geen vreedzame demonstratie meer. In Amerika zijn verschillende bedrijven in rook opgegaan door gelijksoortige acties van demonstranten.
Hem aanklagen vanwege bovengenoemde reden, is verdraaien van waarheid en houdt geen rekening met gerechtigheid. Gerechtigheid is de rechtvaardige toepassing van de wet, rekening houdend met de omstandigheden waarin die man deed wat hij deed.

Dit denken sluipt ook Nederland binnen. Jesse Klaver stelde Wilders de vraag waarom het kabinet, de media en de raden van bestuur zo wit zijn en er zo weinig diversiteit is. Wilders wees hem op een bijeenkomst van Groen Links, waarin het overgrote deel bestond uit ‘roomwitte’ leden, terwijl Wilders de handen schudde van diverse mensen uit verschillende etnische groepen.
Mijns inziens, impliceert die vraag al bij voorbaat racistisch handelen zonder dat er bewijzen of statistieken voor de oorzaak aangevoerd worden. Heb ik hierin gelijk, dan is deze vraag zeer manipulatief en heeft meer met een bepaalde politieke agenda te maken, dan met waarheid.

Ik wil niet oordelen over deze mensen, ik gebruik alleen de voorbeelden uit de geschetste situaties, maar dit verdraaien van waarheid hoeft ons niet te verbazen. Het is namelijk een principe van wetteloosheid, waarvan het geheimenis al lange tijd werkzaam is. 2 Thess. 2:7-8.
Ik zie dit als een teken van de tijd, waarin wij maar weinig tijd meer hebben. Want wetteloosheid zal toenemen naarmate de antichrist wordt geopenbaard, die komt naar de werking des satans. Misleidend, manipulerend, intimiderend, dominerend en wreed. 2 Thess. 2:6-10. Wij zijn hard op weg naar een maatschappij waarin broeder opstaat tegen broeder, volk tegen volk, stam tegen stam. Mattheüs 24: 4-14. Terwijl het er niet naar uitziet, dat dit zich zal beperken tot slechts een bepaald deel van de wereld.

Hoe absurd de wending is, die deze dingen op dit moment nemen, blijkt wel uit de manier waarop alles in het extreme wordt getrokken, uit de Bijbel en een genealogisch onderzoek van Dr. Nathaniel Jeanson. De bevindingen van dit onderzoek zijn vastgelegd in een videoserie ‘The New History of the Human Race’, te vinden op het Youtube kanaal van Answers in Genesis. De eerste vijf afleveringen, zijn al een openbaring op zich. Een boek over dit onderzoek is in de maak. Dr. Jeanson noemt in dit verband de islamitische slavenhandel,  die  12 eeuwen duurde en begon in de 7e eeuw. Dit met betrekking tot de Afrikaanse invloed in een groot deel van Europa met name in Spanje.

In de titel van die serie, ligt al meteen het eerste punt dat ik wil maken. Namelijk: Er is maar 1 ras en dat is het mensenras.  Genealogisch zijn we allemaal terug te voeren naar een tijdslijn die postvloed uitkomt bij Noach en zijn drie zonen, door de resultaten vanuit mitochondriaal DNA te combineren, met de resultaten uit het onderzoek uit het Y chromosoom.
Het 2e punt, hetgeen ook in die serie wordt besproken, hebben wij allemaal, afhankelijk van de hoeveelheid melanine, een bepaalde tint bruin. Er bestaat geen zwart of wit, even zwart wit gezegd. Dus in perspectief:

Black lives matter! AMEN!! Ik ben slechts een paar tinten lichter bruin, dan de rest.

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010