Commando


Hij wist het niet meer. De trots van de sportschool, 1 meter 90 lang, voelde zich duizelig en misselijk. Is de lucht bruin? vroeg Bill zich af. Ik ben niet gemaakt om te zweven. Zat de aarde boven hem, of was het toch de lucht? Het natte zand knarste tussen zijn tanden.
‘Wat is er aan de hand juffie!?’ Bulderde een stem in het oor dat toevallig vrij lag. Had hij zich hiervoor opgegeven? Zijn maag draaide rondjes, net als hijzelf.
‘Heb je nog niet ontbeten? Sorry dat ik je teleurstel, maar in het korps kennen wij geen roomservice!’
Bill dacht dat hij doof werd van al dat geschreeuw in zijn oor. De officieren deden vast een wedstrijd wie de meeste gehoorbeschadigingen op zijn conto kon brengen. Sadisten.
Bill draaide zich nog eenmaal om en alle maaginhoud vocht zich explosief een weg naar buiten. Hij bleef liggen als het lijk dat hij zich voelde.
‘Wie zei dat je mocht stoppen? Doorrollen!’ Hij draaide nog eenmaal om en kon daarna niet meer. ‘Denk je dat je kunt stoppen wanneer het kogels regent? Je kwam vrijwillig, dus zeg niet dat ik hier mijn tijd verspil. Want ik haat tijdverspilling. Doorrollen!’
Bill rolde nog een paar keer door en bleef slap liggen, starend naar de bruine lucht. Een brede grijns met witte tanden boog zich over hem heen.
‘Je hebt het gehaald juffie. Het volgende onderdeel wacht. Dus wat lig je hier nu te zonnebaden? Denk je dat we je zonnebrandolie meegeven als je moet knokken?’ Bill sprokkelde alle krachten bij elkaar en stond moeizaam op.
‘In looppas!’ De andere officieren zagen toe op de groep, maar deze kwelgeest scheen het persoonlijk op te vatten.
‘In de rij watje!’
Op de grond lag een boomstam. Dertig centimeter in doorsnede en vijf meter lang.
‘Denken jullie dat dit een boomstam is? Dit is een luciferhoutje. Van een boomstam past er maar één op een truck. Als ik zeg, til, tillen jullie deze lucifer van de grond. Bij, 1 til je het op de rechterschouder, bij 2, boven je hoofd en bij 3 op je linkerschouder en daarna weer terug. Dit stokje komt niet lager dan de schouder en jullie stoppen pas als ik het zeg. Wie zich drukt kan opstappen! Til!’
Hij telt als een veilingmeesterr. Zijn lichaam was bij 2 toen een vage echo 3 riep. Toen de stam weer boven zijn hoofd hing, trilden zijn spieren en voelde hij een lichte kramp opkomen. Doorgaan, laat die sadist niet winnen. Met het volume van een operazanger in zijn slotaria, liet de sadist zelfs geen herinnering aan die laatste gedachte.
‘Jullie willen bij de elite horen? Dan is er maar één manier. Wees de elite!’
Bill voelde zich licht in het hoofd en zwarte vlekjes dansten voor zijn ogen. Hij vond nog de kracht om de stam weer boven zijn hoofd te tillen…

Misschien vind je het overdreven, om de navolging van Jezus te vergelijken met de eigenschappen die een commando nodig heeft. God vraagt ons nooit om dingen te doen, die boven ons vermogen gaan. Is dat zo?
Matt. 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

In eerste instantie, zullen de meesten van ons een keuze tussen de kinderen of Jezus, als een keuze boven vermogen beschouwen. En toch, is dit de radicale toewijding die Jezus van ons vraagt. Het komt neer op de vraag: Wie is de belangrijkste persoon in mijn leven? Wie vertrouw ik het meest? Van wie houd ik het meest?
Niemand hoort zijn kinderen onverantwoordelijk aan hun lot over te laten. Bovenstaande vraag, hoort dan ook geen excuus te zijn. Wij moeten voor onze kinderen zorgen, zoals Jezus dat zou doen en daarin de keuzes maken die Jezus zou maken. Het gaat er om, dat wij meer van Jezus houden dan van al de rest.

Bill, commando in spe, leerde wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn keuze en daaraan toegewijd te zijn. Hij moest meer geven dan hij had en ontdekte dat hij meer had, dan hij dacht te hebben. Hij kwam tot deze ontdekking, door te doen wat de drilsergeant van hem vroeg. Net een stap verder gaan dan zijn vermogen zou kunnen. Om door te gaan, waar hij eigenlijk wilde opgeven. Dat alles om zijn overlevingskansen in de strijd te vergroten en de missie te volbrengen. Dat is een eigenschap die ook christenen niet zou misstaan. Dus, wat is nu eigenlijk een belasting, die boven het vermogen gaat? Als Jezus te vertrouwen is, waarom dan niet Hem volledig vertrouwen? Alleen dan ontdekken wij, dat we meer kunnen hebben en geven dan we denken.

Bill leerde een belangrijke les. Om bij de elite te horen, moet je zijn als de elite. Moet je het karakter hebben van de elite. De keuzes maken, die de elite zou maken. En dan heb ik het natuurlijk over elite strijdkrachten en niet over de übermensch.
Om Jezus te volgen, moet je zijn als Jezus. En dat begint met willen worden, als Jezus. Gehoorzaamheid aan Hem, doet je groeien, ongehoorzaamheid doet je opgeven. Om bij Jezus te horen, gaat het in eerste instantie om de liefde tot Hem en de keuzes die je daarin maakt. Jezus zelf, zal ons helpen om die keuzes te volbrengen. Gelukkig met meer tact en geduld dan de drilsergeant.

Een gehoorzame christen opereert, net als een commando, in vijandelijk gebied. Soms ver verwijdert van de frontlinie. Het bereiken van mensen die Jezus niet kennen, vergt een bepaalde tactiek en het gebruik van specifieke wapens. Het belangrijkste wapen is onze relatie met Jezus. Het is God, die het door ons heen uitwerkt. Een goede relatie met Jezus, staat garant voor een goede communicatie met het hoofdkwartier. Gebed is een niet te onderschatten verdediging en aanvalswapen. Weten wie je bent in Jezus, doet je beseffen vanuit welk gezag je opereert.

Een commando kan respect afdwingen bij de vijand. Namelijk, als hij laat zien dat hij de commando is, die hij zegt te zijn. Zo ook iedereen die Jezus volgt. Hoe laat je zien wie je bent? Door heilig te zijn. Om bij de elite te horen moet je elite zijn, zei de drilsergeant. Om als Jezus te zijn, moet je heilig zijn. Ja, dit is een vervolg op het artikel Supersaint. Want heiligheid heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Heiligheid heeft eeuwigheidswaarde.

Onze commando, moet meer dan 12 maanden lang pijn en uitputting doorstaan, voordat hij een volleerde commando is. Ik vraag me af hoe groot zijn overlevingskansen zijn in een oorlogssituatie. Commando’s dringen diep door in vijandelijk gebied en vaak in kleine eenheden. Elke missie kan voor een commando de laatste zijn. Want hij weet niet welke kogel zijn naam draagt. En toch ondergaat hij 12 maanden lang pijn en uitputting voor misschien maar 1 missie. Wat valt er dan nog te zeuren? Wanneer ik niet meer naar een discotheek kan. Wanneer ik opruiming moet houden in mijn muziek, vanwege immorele teksten. Wanneer ik niet meer naar de bioscoop kan omdat ik dan dingen zie die Jezus verdriet doen. Maar dan mag ik helemaal niets meer, denk je misschien.

Het gaat er niet om, dat wij niets meer mogen. Bij God is een heleboel vrijheid, kijk maar naar deze wereld. Maar elke keuze heeft vroeg of laat gevolgen. De keuze om heilig te leven, is een keuze voor de eeuwigheid.

Matt.6: 19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Dus welke keuze maak ik? Welke verantwoordelijkheden wil ik oppakken? Die het mij zo prettig mogelijk maken in die 60 tot 80 jaar dat ik op deze aarde rondhuppel? Waardoor het evangelie schade toegebracht kan worden, door minachting? Of maken ik die keuzes en nemen ik die verantwoordelijkheden, die het leven van mijn medemens in de eeuwigheid uitwerken? De eeuwigheid duurt immers iets langer. Welke schatten wil ik verzamelen?

Heiligheid laat zien Wie Jezus is. Het laat zien hoe groot Zijn liefde is. Het laat Zijn normen en waarden zien. En het laat zien dat Zijn waarden en normen echt werken. Een verschil maken voor de eeuwigheid.

Heiligheid is de banier waaronder wij strijden.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010