Goeie vraag. Mystiek staat tegenover Jezus, Die zegt:…
Mystiek is een weg buiten Jezus om, met als doel, deel te krijgen aan het goddelijke, of om zelf God te zijn

Leven is een vreemd woord, een mooi woord en een hoopvol woord. Mooi en hoopvol omdat God het leven schenkt en omdat het fris en bruisend kan zijn. Vreemd, omdat het open staat voor allerlei definities.

Dat God persoonlijk tot de mens spreekt, is voor bepaalde christenen een groot dilemma. God heeft de Bijbel gegeven en dat is nu de manier waarop God tot ons spreekt, vindt men.

…Ik ontving geen briefjes uit de hemel maar wel woorden. Ik bad al een hele tijd om geheel ander werk, want bij mijn vorige werkgever kwam ik niet aan mijn contracturen.

Wie onachtzaam leest, kan de geschiedenis van het gestrafte Joodse volk interpreteren als eigen schuld dikke bult.

…Maar vooral willen wij mooi zijn. Niet te dik, goed gespierd, zodat iedereen in zwijm valt. Dames en tegenwoordig ook heren, besteden duizenden euro’s aan verzorgende en schoonheidsproducten, om te kunnen voldoen aan het schoonheidsideaal.

Soms geeft God iets waarvan je denkt, ‘wat moet ik hiermee?’ De helft van bovenstaand gedicht, zou ik graag willen hebben. Ik sta echter niet bepaald te juichen om een martelaar te zijn.

Wij christenen hebben het maar gemakkelijk. Wij kunnen niets aan ons heil bijdragen, noch onze zonden doen verdwijnen…

Volgens mij zat er iets meer achter de torenbouw van Babel, dan alleen een hoogmoedig streven. Gen 11. De mensen op de vlakte van Sinear wilden zich een naam maken.

God heeft alles kleurig geschapen maar grijs rukt op. Zij ligt als een nevel over het land en alles lijkt hetzelfde.