Goeie vraag. Mystiek staat tegenover Jezus, Die zegt:…
Mystiek is een weg buiten Jezus om, met als doel, deel te krijgen aan het goddelijke, of om zelf God te zijn

In soms vurige reacties zoals: ‘Als God liefde is dan…’ Vul maar in: Zou er niet zoveel ellende zijn, zou er genoeg te eten zijn of, kan de hel niet bestaan.

God keek naar wat Hij had gemaakt en noemde het zeer goed. Best wel vreemd. Want Hij had er de boom van narigheid ook ingeplant. De boom van kennis van goed en kwaad.

Leven is een vreemd woord, een mooi woord en een hoopvol woord. Mooi en hoopvol omdat God het leven schenkt en omdat het fris en bruisend kan zijn. Vreemd, omdat het open staat voor allerlei definities.

Dat God persoonlijk tot de mens spreekt, is voor bepaalde christenen een groot dilemma. God heeft de Bijbel gegeven en dat is nu de manier waarop God tot ons spreekt, vindt men.

…Ik ontving geen briefjes uit de hemel maar wel woorden. Ik bad al een hele tijd om geheel ander werk, want bij mijn vorige werkgever kwam ik niet aan mijn contracturen.

Wie onachtzaam leest, kan de geschiedenis van het gestrafte Joodse volk interpreteren als eigen schuld dikke bult.

…Maar vooral willen wij mooi zijn. Niet te dik, goed gespierd, zodat iedereen in zwijm valt. Dames en tegenwoordig ook heren, besteden duizenden euro’s aan verzorgende en schoonheidsproducten, om te kunnen voldoen aan het schoonheidsideaal.

Soms geeft God iets waarvan je denkt, ‘wat moet ik hiermee?’ De helft van bovenstaand gedicht, zou ik graag willen hebben. Ik sta echter niet bepaald te juichen om een martelaar te zijn.

Wij christenen hebben het maar gemakkelijk. Wij kunnen niets aan ons heil bijdragen, noch onze zonden doen verdwijnen…