Goeie vraag. Mystiek staat tegenover Jezus, Die zegt:…
Mystiek is een weg buiten Jezus om, met als doel, deel te krijgen aan het goddelijke, of om zelf God te zijn

… klinkt de disharmonie valselijk door en kent de nobele strijd tegen racisme, een sinistere ondertoon

Maar alles heeft toch tijd nodig om te groeien?

Als ziekenverzorgende, werk ik het meest met mensen die aangeduid worden met de eerbare titel, ouderen. Ouderdom komt met gebreken zegt men wel eens.

Even een rondje google, geeft bovenstaand resultaat. Elke hit, heeft met de kracht van de geest te maken.

Met knikkende knieën stond hij ervoor. Zijn hart sprong bijna uit zijn borstkas. Dat deed de aanblik van die verschrikkelijke machines met hem.