Alles grijs


God heeft alles kleurig geschapen maar grijs rukt op. Zij ligt als een nevel over het land en alles lijkt hetzelfde. Ik heb laatst gewerkt in een prachtig nieuw gebouw, waarin elke gang een kopie was van de vorige. Zonder kennis van noord of zuid, kon je er niet navigeren. Gelukkig had ik een plattegrond bij me met alle appartement nummers erop.

Niet alleen lijkt veel hetzelfde binnen de architectuur, wij vinden het ook terug in auto’s, tv series en in de toekomstbeelden van Science Fiction verhalen. Natuurlijk, er zijn nog steeds mensen die zich echt onderscheiden in wat zij maken en ik ken er een aantal van. Mensen met een eigen mening en een eigen visie. Wat anderen daarvan denken, zal hun worst zijn. Zij staan achter hun visie en achter dat, wat zij maken.

Tegenwoordig moet je haast zeggen: ‘Ik vind jou een dief, omdat je die laptop hebt gestolen.’ Terwijl het woord dief, is bedacht, om mensen die stelen, te kunnen benoemen. Dus iemand die steelt, is een dief. Waarom hij steelt, is een vraag die erbij gesteld moet worden. Als ik vind, dat iemand een dief is, dan hoeft de ander, dat nog niet te vinden. Zo kan de dief kiezen welke definitie hem het beste past. Goed en kwaad ligt hier in een grijze sluier en zorgt voor onduidelijkheid.

Verdeel en heers, was het motto van het oude Rome. Eer de keizer en je had nergens problemen mee. Dat wil zeggen, zolang de grillen van zo’n dictator het toelieten. Zolang het niet negatief was ten aanzien van de keizer, mocht je geloven en denken wat je wilde.
Bezien vanuit de Bijbel, was dit een grijze wereld. Tegenwoordig vindt men een veelgodendom kleur geven aan de maatschappij.

Christenen onder het oude Rome konden wel leven in een grijze maatschappij. Vanuit de relatie met Jezus, wisten zij waar noord en zuid lag en hadden zij een goede plattegrond. Zij hadden betrouwbare mensen, die hen in het woord van God onderwezen. Maar zelf, konden zij niet grijs zijn. Zij moesten Bijbelse kleuren bekennen. En daar begonnen de problemen, want zij konden de keizer niet eren, zoals de keizer het wilde. Zij werden vervolgd.

Bijbels kleur bekennen betekent duidelijkheid en vaak ook vervolging. Want een grijze wereld kiest de tint die zij graag wil. Terwijl Bijbelse kleuren, laten zien Wie Jezus is. En hoe kun je Jezus beter verbergen dan achter een grijs gebied? En hier komt weer de hamvraag waar alles om draait. Kun je als christen naar horrorfilms kijken? Verberg je Jezus dan in het grijs, of draag je Bijbelse kleuren uit? Kun je als christen naar een film als Lord of the Rings kijken? Verberg je Jezus dan in het grijs, of draag je Bijbelse kleuren uit?

Ik doel hier niet op de keuze of iets goed of slecht is, maar of ons getuigenis duidelijk is binnen het grijze gebied. Daar, waar simpel zwart wit afwezig is. Werken wij mee om de grijze gebieden in de maatschappij in stand te houden, of brengen wij de duidelijke kleuren van Jezus? Grijs bedekt en stelt geen vragen. Het onbekende lonkt, maakt mensen nieuwsgierig, doet vragen stellen.
Wanneer je zegt, dat je vindt, dat iemand een dief is, dan hoeft die persoon zich niet af te vragen of hij een dief is. Want dat is immers jouw waarheid.
Wij hebben een kompas en een plattegrond. Dat zijn de leiding door de Heilige Geest en Gods Woord, vanuit de relatie met Jezus. Wij kunnen leven in een grijze samenleving.

In een iets andere context heb ik dit eerder genoemd. Een christen kan de verleiding weerstaan om een auto te stelen. Maar als een christen zwart geld verdient, draagt hij of zij bij aan het grijze gebied. Een christen mag feesten en lol hebben. Maar wanneer je als christen dronken thuiskomt, aangenomen dat je de weg terug nog weet, dan draag je bij aan een grijs gebied. Een christen mag genieten van muziek, maar als de teksten voortdurend gaan over immoreel gedrag, dan draag je bij aan een grijs gebied. Hoe mooi het nummer op zichzelf ook is.
Er is een spreekwoord. Verander de wereld, begin bij jezelf. Ik heb geen enkele intentie om de wereld te veranderen.

Daarom heb ik een eigen versie van dit spreekwoord. Verdrijf het grijs, volg Jezus.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010