Privacy en Cookies

Thobias Ygrec, respecteert je privacy en verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kort AVG. In dit privacybeleid vertel ik hoe Thobias Ygrec dit doet.

Contactgegevens:

e-mail: via contactformulier site
KvK:54470331

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Thobias Ygrec gebruikt

Thobias Ygrec gebruikt alleen technische en functionele cookies, waarvoor geen toestemming is vereist. Thobias Ygrec gebruikt geen analytische cookies noch andere cookies die inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website, wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die op deze site worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens die Thobias Ygrec verwerkt

Thobias Ygrec verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt tijdens bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam, afhankelijk van hoe je dit hebt ingevuld,
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer indien er niet via mail gecommuniceerd kan worden.
 • Content van je vraag / bericht.

Thobias Ygrec heeft inlogmogelijkheden en de mogelijkheid om op artikelen te reageren, uitgeschakeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@thobiasygrec.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Thobias Ygrec persoonsgegevens

Thobias Ygrec verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw verzoek of vraag
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten in geval je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om goederen of diensten te leveren
 • Thobias Ygrec verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe wettelijk is verplicht, zoals gegevens voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thobias Ygrec neemt geen besluiten, over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van automatische gegevensverwerking. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thobias Ygrec) tussen zit.) Thobias Ygrec maakt ook geen gebruik van dergelijke systemen voor verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Thobias Ygrec persoonlijke gegevens

Thobias Ygrec bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Categorie

Persoonsgegevens zoals:

 • naam
 • e-mail
 • Telefoon
 • content verzoek / vraag

Worden gewist zodra een verzoek / vraag / dienst / product is afgehandeld of geleverd en er geen reden is tot opvolgende communicatie. Thobias Ygrec gaat ervan uit dat, indien nodig een nieuw verzoek wordt ingediend. Ik verzamel geen andere persoonlijke gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thobias Ygrec verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Thobias Ygrec sluit met bedrijven die jouw gegevens in mijn opdracht verwerken, een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thobias Ygrec blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Thobias Ygrec verkoopt boeken via webwinkels als bol.com en kobo.com. Zie hun privacybeleid voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thobias Ygrec en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@thobiasygrec.com.

Verwijdering van gegevens kan in een bepaalde fase gevolgen hebben voor een correcte afhandeling van dienst / product en of verzoek / vraag.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Thobias van jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Thobias Ygrec Publishing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thobias Ygrec Publishing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruikt Thobias een SSL certificaat en laad de website alleen over een https verbinding. Bovendien gebruiken wij een dubbele authenticatie voor werkzaamheden aan de site die alleen door Thobias Ygrec worden uitgevoerd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via persoonsgegevens@thobiasygrec.com