Leven is een vreemd woord, een mooi woord en een hoopvol woord. Mooi en hoopvol omdat God het leven schenkt en omdat het fris en bruisend kan zijn. Vreemd, omdat het open staat voor allerlei definities.