Wij christenen hebben het maar gemakkelijk. Wij kunnen niets aan ons heil bijdragen, noch onze zonden doen verdwijnen…

Volgens mij zat er iets meer achter de torenbouw van Babel, dan alleen een hoogmoedig streven. Gen 11. De mensen op de vlakte van Sinear wilden zich een naam maken.

God heeft alles kleurig geschapen maar grijs rukt op. Zij ligt als een nevel over het land en alles lijkt hetzelfde.