Het begon met een glimlach op het moment dat het penseel het doek raakte. Daarna kwam uit de diepte van zijn keel een grinnikend geluid,

Vurige tongen in Handelingen 2, waren voor de aanwezigen een teken, dat zij vervuld waren met de Heilige Geest. Maar een vurige tong van het vlees, is het teken van een andere geest.

Als ik zou vragen: ‘Wie was de eerste die illegaal ergens de grens overtrok,’ zou je dan lang na moeten denken over het antwoord? In elk geval is het iemand zonder scrupules, zonder enig respect voor al het andere.

Iedereen twijfelt soms. De Galaten waren geen uitzondering. Maar de wijze waarop zij aan het twijfelen werden gebracht, was niet zo maar een goocheltrucje.