Laatst zei iemand dat ik vaker mijn vrouwelijke kant moest laten zien.  Wat dat precies inhield, voor een man die al geruime tijd werkzaam is binnen de zorgsector, was mij niet helemaal duidelijk.

Door de eeuwen heen, is er veel geschreven en gezegd, over vele onderwerpen. Soms heeft het geschrevene veel weg van zelfkastijding. De zevenstaart die daarbij wordt gebruikt, zijn vaak de eigen hersenspinsels.

Je zult dit misschien niet verwachten, maar eens was ik de meest gezochte crimineel ter wereld. ‘s Werelds beste rechercheurs zaten mij op de hielen en een organisatie die zelfs Interpol overstijgt, boorde al haar bronnen aan om mij te arresteren. Ik voelde mij zeer vereerd, dat mijn portret elk bureau van de hemelrecherche opsierde en wel daar waar het voor iedereen zichtbaar was. Bovenaan het prikbord.